Desentum keräsi yleisöannissa 8 miljoonaa euroa allergiarokotteen kliinisen kehityksen viemiseksi eteenpäin

tammi 21, 2022

Desentum Oy sai viime vuonna päätökseen ensimmäisen kliinisen tutkimuksen koivuallergian hoitoon tarkoitetulla immunoterapeuttisella hypoallergeenillaan. Tammikuussa 2022 yhtiö keräsi Springvest Oyj:n järjestämässä yleisöannissa 8 M€, jotka se aikoo käyttää seuraavien kliinisten tutkimusten rahoittamiseen, uusien hypoallergeenien tuotekehitykseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Desentum kehittää allergioiden hoitoon tarkoitettuja uusia immunoterapeuttisia hypoallergeeneja, ns. allergiarokotteita. Ne ovat bioteknisesti tuotettuja, muokattuja allergeeniproteiineja, joilla toivotaan voitavan tehostaa ja nopeuttaa allergian siedätyshoitoa merkittävästi. Pisimmällä on koivun siitepölyallergian hoitoon suunnattu DM-101, joka on läpäissyt ensimmäisen kliinisen tutkimuksen. Tutkimuksessa DM-101 todettiin turvalliseksi ja hyvin siedetyksi suurimmalla testatulla annostuksella, ja mitatut merkkiaineet viittasivat oikeanlaiseen immunologiseen vasteeseen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että kliininen tutkimus saatiin vietyä loppuun koronaviruspandemian aiheuttamista haasteista huolimatta. Kun tutkitaan allergian immunoterapeuttiseen hoitoon tarkoitettuja valmisteita, prekliiniset mallit antavat parhaimmillaankin vain viitteellisiä tuloksia, joten ensimmäinen ihmisillä tehtävä tutkimus oli tärkeä etappi kohti tuotekonseptimme toiminnan todentamista. Vaikka kyseessä oli varhaisen vaiheen tutkimus, tulokset ovat lupaavia ja tarjoavat arvokasta tietoa seuraavaa tutkimusta varten”, sanoi Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattilatutkimuksen tuloksista julkaistussa tiedotteessa syksyllä 2021.

Rahoitusasemansa vahvistamiseksi Desentum käynnisti tammikuussa 2022 rahoituskierroksen, jonka toteutti sijoituspalveluyritys Springvest Oy. Yleisöanti merkittiin täyteen kahdessa päivässä, ja se toi Desentumille noin 8 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Yhtiö aikoo käyttää pääosan varoista DM-101:n kliinisen kehityksen eteenpäin viemiseen sekä uusien hypoallergeenien – erityisesti heinän ja maapähkinän – tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Lisäksi varoilla rahoitetaan liiketoiminnan kehittämistä, joka tähtää kumppanuuksien solmimiseen loppuvaiheen kliinisiä kokeita ja tuotteen markkinoille tuomista silmällä pitäen.

”Allergioiden hoito odottaa edelleen läpimurtoa, joka vapauttaisi sadat miljoonat ihmiset jokavuotisesta siitepölykauden piinasta tai jatkuvasta, jonkin tavallisen ruoka-aineen pelosta. Desentum työskentelee tällaisen läpimurron saavuttamiseksi. Potilaiden turvallisuus on aina kaiken lääkekehityksen lähtökohta ja päämääränä on luonnollisesti turvalliseksi ja tehokkaaksi kliinisissä kokeissa todettu tuote. Desentumin tiimi on erittäin motivoitunut ja kokenut, ja meillä on yhteydet niin kansainvälisiin asiantuntijoihin kuin myös tutkimusryhmiin ja palveluntarjoajiin, jotka ovat alansa huippua. Aiomme jatkaa määrätietoisesti kohti sekä tieteellisiä että kaupallisia tavoitteitamme, ja nyt saatu rahoitus antaa meille resurssit keskittyä näiden tavoitteiden saavuttamiseen”, sanoo Mattila.

Immunoterapia allergian hoidossa

Allergia on yksi Euroopan yleisimmistä kroonisista sairauksista. Jo yli 150 miljoonaa eurooppalaista kärsii jonkinasteisesta allergiasta. Joka viidennellä potilaalla allergia on niin hankala, että vakava allerginen reaktio tai astmakohtaus on jatkuva uhka. European Academy of Allergy and Clinical immunology (EAACI) ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä allergia koskettaa jo puolta Euroopan väestöstä. Allergiat heikentävät potilaiden elämänlaatua ja lisäävät terveydenhuollon kustannuksia sekä poissaoloja töistä tai koulusta.

Allergioita hoidetaan yleisimmin erilaisilla oireita lievittävillä lääkkeillä, kuten antihistamiineilla ja kortikosteroideilla. Immunoterapia sen sijaan vaikuttaa allergian mekanismiin siten, että elimistö alkaa sietää allergeenia paremmin ja lääkehoidon tarve vähenee. Nykyään käytössä olevaa immunoterapiaa nimitetäänkin siedätyshoidoksi. Se kestää tavallisesti muutaman vuoden ja toteutetaan joko pistoksina tai kielen alle laitettavina tabletteina tai tippoina. Uusilla, kehitteillä olevilla immunoterapeuttisilla menetelmillä pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan siedättymistä sekä parantamaan turvallisuutta ja tekemään hoidosta potilaille helpompaa.

Desentum Oy

Desentum on vuonna 2011 perustettu VTT:n spin-off-yritys, joka kehittää allergioiden hoitoon uudenlaisia immunoterapeuttisia menetelmiä. Ne perustuvat ihmisen oman immuunijärjestelmän uudelleenkouluttamiseen muokattuja hypoallergeeneja hyväksikäyttäen niin, että elimistö alkaa sietää allergeenejä. VTT sai vuonna 2013 EARTO:n (European Association of Research and Technology Organisations) innovaatiopalkinnon työstään menetelmän kehittämiseksi. Vuonna 2018 Desentum sai EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta erittäin kilpaillun noin kahden miljoonan euron rahoituksen ensimmäisen kliinisen kokeen toteuttamista ja liiketoiminnan kehittämistä varten.

Springvest Oy

Kasvusijoitusyhtiö Springvest on suomalaisten menestystarinoiden mahdollistaja. Springvest on kasvuyhtiön ja kohdeyhtiösijoittajan luotettu kumppani, joka tarjoaa kasvurahoitusta ja mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin.

Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Yhtiö on historiansa aikana järjestänyt yli 70 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 180 miljoonaa euroa. Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita yli 30 yhtiöstä.

Yhteystiedot:

Pekka Mattila, toimitusjohtaja
Desentum Oy
Puh. 0500-512934
info@desentum.fi
www.desentum.fi

Päivi Malinen, toimitusjohtaja
Springvest Oy
Puh. 050-329 0846
info@springvest.fi
www.springvest.fi