Yritys

Desentumin tiimi

Allergia on maailmanlaajuinen ongelma, joka aiheuttaa huomattavia kustannuksia ja sosiaalista haittaa. Noin miljardi ihmistä kärsii allergisista sairauksista. Parannuskeinoa ei tunneta, eivätkä nykyiset hoitovaihtoehdot ole kaikille potilaille riittäviä.

Desentum on suomalainen, tutkimuslähtöinen biolääkeyritys, joka kehittää uudentyyppisiä tuotteita allergian immunoterapeuttiseen hoitoon. Immunoterapialla pyritään uudelleenkouluttamaan immuunijärjestelmää siten, että se alkaa sietää allergeenia. Tavoitteemme on tarjota pitkäaikainen helpotus allergioista kärsiville ihmisille. Desentumin tuotekehitys tähtää siitepöly-, ruoka-aine- ja eläinallergioiden hoitamiseen.

Desentum perustettiin vuonna 2011 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n spin-off-yrityksenä. VTT:llä ja Itä-Suomen yliopistolla toimivat tutkimusryhmät onnistuivat selvittämään ennestään tuntemattomia mekanismeja, jotka vaikuttavat allergisen reaktion syntymiseen. Desentum perustettiin hyödyntämään tutkimustuloksia uudenlaisten allergiarokotteiden kehittämiseksi. Nämä VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmät ovat edelleen Desentumin tärkeimmät yhteistyökumppanit uusien hypoallergeenien tuotekehityksessä. Desentum on kehittänyt useita lupaavia hypoallergeenikandidaatteja erilaisten allergioiden immunoterapeuttiseen hoitoon sekä uudenlaisen formulaation lääkeaineen kontrolloituun vapauttamiseen pistoksen jälkeen.

Pisimmällä oleva tuotekandidaatti, koivuallergian hoitoon tarkoitettu DM-101PX, on varhaisessa kliinisessä tutkimusvaiheessa. Heinä- ja maapähkinäallergian hoitoon tähtäävät hypoallergeenit ovat prekliinisessä kehitysvaiheessa.

Desentum on saanut toimintaansa rahoitusta Business Finlandilta (ent. TEKES), Euroopan Innovaationeuvostolta (EIC) ja yksityisiltä sijoittajilta.

Yhtiön hallitus

Hans Söderlund

Hans Söderlund

Hallituksen puheenjohtaja

Esittely

Hans Söderlundilla on pitkä kokemus molekyylibiologian ja bioteknologian alalta. Kymmenen akateemisen vuoden jälkeen hän siirtyi Orion Pharmalle, jonne hän perusti bioteknisen yksikön lääkekehitystä ja molekyylidiagnostiikkaa varten. Vuonna 1991 Hans siirtyi VTT:lle, jossa hän toimi aluksi geenitekniikan professorina ja myöhemmin strategisen tutkimuksen johtajana. Hän on toiminut myös Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtajana, ja on nykyään peptidihormonien tuotantoon erikoistuneen Paras Biopharmaceuticals –yrityksen hallituksen jäsen. Hansilla on tohtorin tutkinto biokemiasta Helsingin yliopistolta.

Dirk-Jan Opstelten

Dirk-Jan Opstelten

Hallituksen jäsen

Esittely

Dirk-Jan Opsteltenilla on 25 vuoden kokemus terapeuttisten proteiinien ja rokotteiden prekliinisestä ja kliinisestä kehityksestä. Hän työskenteli yli 10 vuotta hollantilaisessa HAL Allergy -yrityksessä, joka kehittää ja valmistaa kaupallisesti tuotteita siedätyshoitoon eli allergiaimmunoterapiaan (AIT). Dirk-Jan toimi useissa HAL Allergyn johtavissa rooleissa, joissa hän vastasi tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä lääketieteellisten ja regulatoristen toimintojen strategisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Hänellä on laaja kokemus AIT-tuotteiden tuotannosta, kliinisestä kehityksestä ja viranomaisvaatimuksista. Vuonna 2019 hän perusti oman konsulttitoimiston, Opstelten Life Science Consultancyn, jonka kautta hän auttaa luonnontieteen parissa toimivia yrityksiä hallitsemaan tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja, tuotevalikoimaa, sidosryhmiä ja viranomaisyhteistyötä. Dirk-Jan liittyi Desentumin tiimiin vuonna 2020 aluksi neuvonantajana ja myöhemmin hallituksen jäsenenä.

Dirk-Janilla on tohtorin tutkinto virologiasta Utrechtin yliopistosta.

Eva Untersmayr-Elsenhuber

Eva Untersmayr-Elsenhuber

Hallituksen jäsen

Esittely

Eva Untersmayr-Elsenhuber toimii apulaisprofessorina Wienin lääketieteellisessä yliopistossa. Hän johtaa tutkimusryhmää, joka tutkii allergian mekanismeja ja riskitekijöitä sekä allergian mallinnusta tutkimuksessa. Hän on julkaissut yli 100 artikkelia vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa ja luennoi usein tieteellisissä kongresseissa ja tapahtumissa sekä Itävallassa että kansainvälisesti. Eva on myös lääketieteen tohtori, erikoisalanaan kliininen immunologia. Lääkärin työssään hän hoitaa erityisesti allergioita ja muita immuunivälitteisiä sairauksia. Lisäksi Evalla on luonnontieteen tohtorin tutkinto Salzburgin yliopistosta ja tähän liittyen laaja kokemus immunologiasta, patofysiologiasta ja allergiatutkimuksesta. Hänen tieteellistä erikoisalaansa ovat ruoka-aineallergiat, allergiatutkimuksessa käytetyt mallit sekä allergioiden hoito ja ennaltaehkäisy. Eva liittyi Desentumin hallitukseen vuonna 2022.
Adriaan Hart de Ruijter

Adriaan Hart de Ruijter

Hallituksen jäsen

Esittely

Adriaan Hart de Ruijter on perustanut life science –yrityksiin sijoittavan Cascara Venturesin, jossa yhdistyy hänen kokemuksensa kliinisestä lääkekehityksestä ja riskirahoituksesta. Cascara sijoittaa varhaisen vaiheen yrityksiin ja osallistuu aktiivisesti kohdeyritysten johtamiseen. Vuonna 1994 Adriaan oli mukana perustamassa lääketieteen ja biotekniikan tutkimuspalveluyritys MSOURCE:a, jonka toimitusjohtajana hän työskenteli lääkkeiden, laitteiden ja rokotteiden kehitysohjelmien tehokkaan läpiviemisen varmistamiseksi. MSOURCE myytiin TUV SUD:lle vuonna 2008. Nykyisin Adriaan toimii useiden life science –alan yritysten hallituksessa. Hänellä on lääketieteen tohtorin tutkinto Leidenin yliopistosta ja MBA-tutkinto Rotterdamin Erasmus-yliopistosta.
Juha Rouvinen

Juha Rouvinen

Hallituksen jäsen

Esittely

Juha Rouvisella on tohtorin tutkinto kemiasta Joensuun yliopistolta. Hän aloitti uransa Uppsalan yliopistossa, jossa hän määritti sellulaasin kolmiulotteisen kiderakenteen. Vuodesta 1990 Juha on työskennellyt Joensuun yliopistolle ja Suomen Akatemialle, ja vuonna 2001 hänet nimitettiin Itä-Suomen yliopiston orgaanisen kemian professoriksi. Hän on julkaissut noin 100 tieteellistä artikkelia.

Juhan tutkimusala on rakennebiologia, erityisesti proteiinikristallografia. Hänen ryhmänsä on määrittänyt lukuisten biotekniikan ja biolääketieteen kannalta merkittävien proteiinien kiderakenteet. Vuonna 2008 ryhmä julkaisi ensimmäisenä maailmassa allergeenin ja IgE-vasta-aineen muodostaman kompleksin rakenteen.

Vuosina 2007-2009 Juha oli Joensuun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani. Nykyään hän toimii Itä-Suomen kemian laitoksen varajohtajana ja professoriliiton hallituksen jäsenenä.

Tiimimme

Pekka Mattila

Pekka Mattila

Toimitusjohtaja, Desentum

Esittely

Pekka oli mukana perustamassa Desentumia vuonna 2011, ja on toiminut yrityksen toimitusjohtajana siitä asti. Hänellä on pitkä kokemus biotekniikan alan johtotehtävistä. Ennen Desentumia hän oli mukana perustamassa suomalaista biotekniikkayritystä Finnzymesiä ja toimi sen toimitusjohtajana 25 vuotta. Tuona aikana yrityksen liikevaihto kasvoi noin 15 miljoonaan euroon. Yhdysvaltalainen Thermo Fisher Scientific osti Finnzymesin vuonna 2010.

Pekka on mukana useiden biotekniikka- ja lääkeyritysten hallituksessa. Hän on Aiforia Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Oy Medix Biochemica Ab:n ja TILT Biotherapeutics Oy:n hallituksen jäsen. Aiemmin hän on toiminut myös Herantis Pharma Oyj:n ja Mobidiag Oy:n hallituksessa.

Pekka on koulutukseltaan biokemian, bioteknologian ja mikrobiologian diplomi-insinööri.

Kristiina Takkinen

Kristiina Takkinen

Vanhempi johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Esittely

Kristiina on yksi Desentumin perustajista. Hänellä on tohtorin tutkinto biokemiasta ja dosentuuri Helsingin yliopistossa. Hänen pääasiallinen tutkimuskohteensa on rekombinanttivasta-aineiden suunnittelu ja tuotanto diagnostisiin ja terapeuttisiin tarkoituksiin. Viime vuosina hän on keskittynyt tutkimaan myös IgE-vasta-aineiden ja allergeenien välisten vuorovaikutusten merkitystä allergisten reaktioiden laukaisijana.

Kristiina on aloittanut uransa Helsingin yliopistossa rekombinantti-DNA-laboratoriossa. Vuodesta 1988 hän on työskennellyt VTT:llä vastaavana tutkijana ja immunoteknologian tutkimusryhmän johtajana. Vuosina 2005-2013 hän toimi VTT:n ja Oulun yliopiston bioanalytiikan tutkimusprofessorina. Nykyään hän toimii VTT:llä vanhempana johtavana tutkijana keskittyen bioanalytiikan uusien menetelmien ja allergiaterapian kehittämiseen.

Kristiina on julkaissut yli 40 tieteellistä artikkelia, ja hänellä on kuusi myönnettyä patenttia ja yhdeksän patenttihakemusta.

Juha Rouvinen

Juha Rouvinen

Professori, Itä-Suomen yliopisto, kemian laitos

Esittely

Juha Rouvisella on tohtorin tutkinto kemiasta Joensuun yliopistolta. Hän aloitti uransa Uppsalan yliopistossa, jossa hän määritti sellulaasin kolmiulotteisen kiderakenteen. Vuodesta 1990 Rouvinen on työskennellyt Joensuun yliopistolle ja Suomen Akatemialle, ja vuonna 2001 hänet nimitettiin Itä-Suomen yliopiston orgaanisen kemian professoriksi. Hän on julkaissut noin 100 tieteellistä artikkelia.

Rouvisen tutkimusala on rakennebiologia, erityisesti proteiinikristallografia. Hänen ryhmänsä on määrittänyt lukuisten biotekniikan ja biolääketieteen kannalta merkittävien proteiinien kiderakenteet. Vuonna 2008 ryhmä julkaisi ensimmäisenä maailmassa allergeenin ja IgE-vasta-aineen muodostaman kompleksin rakenteen.

Vuosina 2007-2009 Rouvinen oli Joensuun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani. Nykyään hän toimii Itä-Suomen kemian laitoksen varajohtajana ja professoriliiton hallituksen jäsenenä.

Janne Jänis

Janne Jänis

Professori, Itä-Suomen yliopisto, kemian laitos

Esittely

Janne on yksi Desentumin perustajista. Hänellä on tohtorin tutkinto orgaanisesta kemiasta Joensuun yliopistosta. Väitöskirjansa jälkeen hän aloitti akateemisen uransa tutkijana Suomen Akatemian rahoituksella Joensuun yliopiston kemian laitoksella työskennellen pääasiassa proteiinien korkean erotuskyvyn massaspektrometrian parissa. Hänet nimitettiin yliassistentiksi vuonna 2008, vt professoriksi vuonna 2009 ja orgaanisen kemian professoriksi vuonna 2011. Hänellä on myös massaspektrometrian dosentuuri Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut yli 80 artikkelia vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisuissa.

Jannen tutkimusala on biomolekyylien, etenkin proteiinien ja peptidien, massaspektrometria. Hän oli ensimmäisten joukossa Suomessa soveltamassa korkean erotuskyvyn massaspektrometriaa proteiinien rakenteen määrittämiseen, ja edelläkävijä natiivimassaspektrometrian käytössä proteiinien vuorovaikutusten tutkimisessa. Jannen päätutkimuslueet ovat proteiinien massaspektrometrinen karakterisointi, proteiini-proteiini- ja proteiini-ligandi-vuorovaikutuksten analysointi sekä metalloproteiinien rakenne ja redox-kemia. Hänen ryhmänsä hyödyntää korkean erotuskyvyn massaspektrometriaa myös kompleksisten seosten analysointiin, erityisesti biomassapohjaisten bioöljyjen kemialliseen analysointiin.

Janne on tällä hetkellä Itä-Suomen yliopiston massaspektrometrian ja bioanalyyttisen kemian tutkimusryhmän johtaja. Tutkimustoiminnan lisäksi hän opettaa orgaanista kemiaa ja massaspektrometriaa, ja on kysytty puhuja tieteellisissä konferensseissa ja koulutuksissa Suomessa ja ulkomailla.

Jaana Haka

Jaana Haka

Head of CMC Development, Desentum

Esittely

Jaanalla on diplomi-insinöörin tutkinto Aalto-yliopistosta, ja hän on parhaillaan Aalto-yliopiston tohtorinkoulutusohjelmassa. Hänellä on yli seitsemän vuoden kokemus allergiatutkimuksesta, kuten rekombinanttiallergeenien tuotosta, puhdistuksesta ja karakterisoinnista sekä uusien vasta-aineiden kehittämisestä ja niiden käytöstä diagnostisiin ja terapeuttisiin tarkoituksiin. Ennen siirtymistään Desentumille huhtikuussa 2015 Jaana työskenteli tutkijana Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä.
Anna Nilson

Anna Nilson

Head of Clinical Operations, Desentum

Esittely

Annalla on 25 vuoden kokemus työstä kliinisten tutkimusten parissa. Hän on työskennellyt niin pienissä kuin suurissakin lääkekehitysyrityksissä, kuten myös tutkimuspalvelutoiminnassa (CRO). Uransa alussa hän koordinoi kansainvälisiä potilastutkimuksia Leiraksella ja Zenecalla. Myös tutkimuspalveluja tarjoavassa Medfilesissa hän hallinnoi kliinisiin tutkimuksiin liittyviä toimintoja. Hormos Medicalissa ja Novagenesiksellä Anna koordinoi uusien lääkeaineiden ja lääketieteellisten laitteiden kehitysprojekteja. Myöhemmin hän on toiminut tieteellisenä asiantuntijana suurten lääkeyritysten, Pfizerin ja Bristol-Myers Squibbin palveluksessa, huolehtien erilaisten toimintojen vaatimasta tieteellisestä tuesta sekä yhteydenpidosta alan johtaviin lääkäreihin ja tutkijoihin. Ennen siirtymistään Desentumille Anna johti PerkinElmerillä kuuden vuoden ajan globaalia tiimiä, joka vastasi in vitro diagnostisten laitteiden markkinoille tuomiseen tähtäävistä kliinisistä tutkimuksista. Desentumilla Anna vastaa kliinisistä tutkimuksista ja yhteistyöstä niihin liittyvien kumppaneiden kanssa.

Annalla on biologian FM-tutkinto Turun yliopistosta.

Kati Sallinen

Kati Sallinen

Director, Strategy & Communications, Desentum

Esittely

Katilla on bioteknologian FM-tutkinto Kuopion (sittemmin Itä-Suomen) yliopistosta. Hän aloitti uransa projektitutkijana Helsingin yliopistossa. Vuonna 1999 hän aloitti biotekniikkayritys Finnzymesillä, jossa hän toimi aluksi tuotepäällikkönä ja myöhemmin viestintäpäällikkönä. Kun yhdysvaltalainen Thermo Fisher Scientific osti Finnzymesin 2010, Kati jatkoi kansainvälisessä markkinointitiimissä tuotemarkkinointipäällikkönä päävastuualueenaan molekyylibiologian tuotteiden online-sisällöntuotanto ja -markkinointi. Vuonna 2014 Kati työskenteli laboratorioalan asiakaspalveluyritys City-Labissa. Hän liittyi Desentumin tiimiin huhtikuussa 2015. Nykyisessä työssään hän osallistuu yhdessä toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa Desentumin strategian ja viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.
Silja Halme

Silja Halme

Head of Quality & Regulatory Affairs, Desentum

Esittely

Siljalla on biokemian FM-tutkinto Oulun yliopistosta. Hän on uransa alkuaikoina tehnyt tutkimustyötä soluvälitteisestä immuniteetista useiden vuosien ajan Kansanterveyslaitoksella. Myöhemmin hän on työskennellyt sekä tuotekehityksen että laadunhallinnan tehtävissä monissa yrityksissä (mm. Ani Labsystems, DHR Finland, Thermo Fisher Scientific) erityisesti in vitro -diagnostisten testien ja laitteiden parissa. Silja liittyi Desentumin tiimiin syksyllä 2020. Sitä ennen hän oli Thermo Fisher Scientificin palveluksessa johtaen laadunhallinnasta ja viranomaissääntelyasioista vastaavaa osastoa. Nykyisessä työssään Silja vastaa Desentumin laatujärjestelmästä ja viranomaisvaatimusten noudattamisesta.
Heidi Heiniluoto

Heidi Heiniluoto

Senior R&D Technician, Desentum

Esittely

Heidillä on laboratorioanalytiikan ammattikorkeakoulututkinto Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Hän tuli Desentumille huhtikuussa 2013 tekemään opinnäytetyötään ja on toiminut yrityksessä laboratorioanalyytikkona syyskuusta 2013 alkaen.

Yhteis­työ­kumppanit

Teknologian tutkimus­keskus VTT

Desentum on Teknologian tutkimus­keskus VTT:n spin-off-yritys. Desentumin tuote­kehityksen taustalla ovat VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston tutkimus­ryhmien alku­peräiset havainnot. Desentumin tuote­kandidaattien geneettinen muokkaus, formulaatio­kehitys sekä tutkimus­mitta­kaavan tuotanto, puhdistus ja karakterisointi tehdään VTT:llä. VTT on yksi Euroopan johtavista tutkimus­organisaatioista.

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopiston kemian laitoksella on maailman­luokan osaamista edistyneessä massa­spektrometriassa. Laitoksella on huippu­luokan korkea­resoluutioinen FT-ICR-massa­spektrometri, jonka kaltaisia on vain muutama Euroopassa. Tämä teknologia on erittäin arvokasta Desentumin tuote­kandidaattien proteiinien oikean laskostumisen ja rakenteen varmistamisessa sekä allergeeni-IgE-kompleksien tutkimuksessa.

RefLab ApS, Tanska

RefLab on allergia­diagnostiikkaan erikoistunut laboratorio. Se on kehittänyt ja tarjoaa palveluna histamiinin vapautumis­testiä (HRA), jolla tehdään alkuvaiheen arviointi Desentumin kandidaatti­molekyylien soveltuvuudesta immuno­terapeuttiseen käyttöön.

Wienin lääke­tieteellinen yliopisto, Itävalta

Wienin lääke­tieteellinen yliopisto on yksi tärkeimmistä bio­lääke­tieteen tutkimus­keskuksista Euroopassa ja yksi pisimpään toiminnassa olleista lääketieteen koulutus­yksiköistä. Desentumin kehittämien hypo­allergeeni­formulaatioiden immuno­geenisuutta, turvallisuutta ja tehokkuutta tutkitaan hiiri­mallissa sen pato­fysio­logian ja allergo­logian instituutissa.

Biovian Oy, Turku

Biovian tarjoaa avaimet käteen –peri­aatteella toimivaa palvelua, joka kattaa biologisten lääkkeiden GMP-tuotanto­vaiheet prosessin alku­vaiheen kehittämisestä valmiiseen, pakattuun loppu­tuotteeseen. Desentumin rekombinantti­hypo­allergeenien GMP-tuotanto optimoidaan ja toteutetaan Biovianilla.