Teknologia

Allergioita hoidetaan useimmiten joko välttämällä allergian aiheuttajaa tai lievittämällä oireita lääkkeillä. Allergeenin välttäminen ei kuitenkaan aina ole mahdollista, eikä lääkitys välttämättä helpota oireita riittävästi. Siedätyshoito (eli allergiaimmunoterapia, AIT) on ainoa saatavilla oleva hoitomuoto, joka vaikuttaa itse sairauteen lisäämällä allergeenin sietokykyä, mutta siedätyshoito kestää tyypillisesti useita vuosia, sen teho on vaikeasti ennustettavissa ja siihen sisältyy hoidonaikaisen vakavan allergisen reaktion riski.

Turvallista ja toimivaa siedätyshoitoa bioteknisesti tuotetuilla hypoallergeeneilla

Desentumin hypoallergeenit on suunniteltu saamaan aikaan suojaava immuunivaste vaarantamatta silti turvallisuutta siedätyshoidon aikana:

 1. Allergeeniproteiiniin suunniteltu kohdennettuja muutoksia, joilla vähennetään IgE-vasta-aineiden linkittymistä ja sitä kautta allergeenisuutta siedätyshoidon aikana
 2. Luonnollinen, kolmiulotteinen rakenne säilytetty, jotta hypoallergeenin muodostama suojaava immuunivaste toimii myös luonnollisia allergeeneja vastaan
 3. Uudenlainen formulaatio, jolla kontrolloidaan aktiivisen aineen vapautumista pistoksen jälkeen ja parannetaan turvallisuutta edelleen
 4. Toistettava ja korkealaatuinen hypoallergeenien tuotanto rekombinanttitekniikalla

Tavoitteena on turvallinen ja tehokas pistossiedätys huomattavasti pienemmällä pistosmäärällä kuin tavanomaisessa siedätyshoidossa.

Kuinka allergia ja siedätyshoito toimii

Allergia on immuunijärjestelmän yliherkkyysreaktio. Jokin tavallisesti harmiton aine – esimerkiksi siitepöly, ruoka-aine tai kissan sylki – saa immuunijärjestelmän puolustautumaan voimakkaasti sitä vastaan.

Luonnollinen allergeeni
Muunnettu allergeeni
IgE-vasta-aine
IgG-vasta-aine
Allergisen henkilön elimistö tuottaa allergeenispesifisiä immunoglobuliini E (IgE) -vasta-aineita. Allergeenit linkittävät IgE-vasta-aineet toisiinsa syöttösolujen pinnalla. Tämä laukaisee allergiaoireet.
Hypoallergeeniemme muutokset on suunniteltu estämään IgE-vasta-aineiden linkittymistä. Tämä vähentää allergisen reaktion riskiä siedätyshoidon aikana. Sen sijaan hypoallergeenit saavat aikaan suojaavien immunoglobuliini G (IgG) -vasta-aineiden tuotannon.
Seuraavan kerran, kun elimistö kohtaa luonnollisia allergeeneja, se käyttää IgG-vasta-aineita niiden tunnistamiseen ja tuhoamiseen sen sijaan että se käynnistäisi allergisen reaktion. Tämä toimintamalli pysyy immunologisessa muistissa ja suojaa allergialta jatkossa.
Käyttämämme teknologiat mahdollistavat hypoallergeenien rakenteen ja vuorovaikutuksen täsmällisen tutkimuksen, niiden kohdennetun muokkaamisen ja mahdollisten immunoterapeuttisten tuotekandidaattien seulomisen.

Massaspektrometria

Natiivimassaspektrometria on erittäin herkkä menetelmä, jolla voidaan tutkia proteiinikompleksien topologiaa. Tämä ainutlaatuinen menetelmä tarjoaa meille tärkeää lisätietoa perinteisten rakennebiologisten tekniikoiden täydennykseksi. Sillä saadaan myös tarkkaa tietoa proteiinikompleksien koostumuksesta, rakenteesta ja dynamiikasta. Massaspektrometria on erittäin hyödyllinen menetelmä hypoallergeenikandidaattien oikeanlaista laskostumista ja rakennetta varmistettaessa. Sillä saadaan myös tietoa allergeeni-IgE-vasta-aine-kompleksien rakenteesta.

Proteiinikristallografia

Proteiinien ja proteiinikompleksien kiteytys on yksi tapa tutkia niiden rakennetta. Proteiinikiteet altistetaan röntgensäteille erityisessä synkrotronissa. Analyysin tulos on diffraktiospektri, josta saadaan arvokasta tietoa tutkittavien proteiinien primääri-, sekundääri-, tertiääri- ja jopa kvarternäärirakenteesta. Tämän menetelmän avulla voimme suunnitella allergeenimolekyyleihin hyvin tarkasti haluamamme muutokset.

Histamiinin vapautuskoe (HRA)

Hypoallergeenikandidaattien biologista aktiivisuutta voidaan analysoida niin sanotulla histamiinin vapautuskokeella (HRA). Menetelmässä herkistetyt basofiilisolut altistetaan allergeeni- ja hypoallergeenimolekyyleille, ja sitä seuraava histamiinin vapautuminen soluista mitataan. Hypoallergeenin ja allergeenin aikaansaaman histamiini vapautumisen ero antaa viitteitä siitä, onko hypoallergeeni mahdollisesti hyvä kandidaatti siedätyshoitoon.

Tieteelliset julkaisut

Haka J et al. 2019. Development of hypoallergenic variants of the major horse allergen Equ c 1 for immunotherapy by rational structure based engineering. Sci. Rep. 9(1):20148

Niemi MH et al. 2015. Dimerization of lipocalin allergens. Sci. Rep. 5, 13841; doi: 10.1038/srep13841

Rouvinen J et al. 2010. Transient dimers of allergensPLoS One. 5(2):e9037

Niemi M et al. 2008. Characterization and crystallization of a recombinant IgE Fab fragment in complex with the bovine beta-lactoglobulin allergenActa Crystallogr Sect F Struct Biol Cryst Commun. 64(Pt 1):25-28.

Niemi M et al. 2007. Molecular interactions between a recombinant IgE antibody and the beta-lactoglobulin allergenStructure 15(11):1413-21.

Kehitteillä olevat tuotteet

Pisimmällä oleva tuotekandidaattimme, koivun siitepölyn hypoallergeeni DM-101, on läpäissyt ensimmäisen kliinisen tutkimuksen. Sen jatkokehitys kliinisessä ohjelmassa on meneillään. Jokaiseen allergiaan tarvitaan oma hypoallergeeni, joten muita hypoallergeeneja on kehitteillä. Kehitteillä olevien tuotteiden valikoima kasvaa sitä mukaa kun tuotamme uusia muokattuja hypoallergeeneja.

Koivun siitepöly

 • Ensimmäinen kliininen tutkimus tehty
 • Uudenlainen formulaatio kehitetty
 • Toinen kliininen tutkimus käynnissä

Faasi 1

Maapähkinä

 • Muokattuja Ara h 2 -hypoallergeenikandidaatteja tuotettu
 • Prekliininen evaluointi meneillään
 • Kliininen vaihe tavoitteena 2025–2026

Prekliininen

Heinän siitepöly

 • Muokattuja Phl p 1 -hypoallergeeneja tuotettu ja evaluoitu
 • Tuotekandidaatin valinta meneillään

Prekliininen

Kliiniset tutkimukset

DM-101-C-001

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu tutkimus suunniteltiin DM-101:llä nousevina annoksina, ihonalaispistoksina toteutettavan, aikuisille koivuallergisille henkilöille annettavan siedätyshoidon turvallisuuden ja siedettävyyden arvioimiseen. Tutkimuksessa analysoitiin myös immunologisia merkkiaineita, kuten allergeenispesifisiä IgE ja IgG-vasta-aineita.

DM-101-C-002

Käynnissä oleva tutkimus on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa tutkitaan DM-101PX:n nousevien annosten turvallisuutta, siedettävyyttä ja alustavaa tehokkuutta (altistuskammiossa toteutettavan siitepölyaltistuksen jälkeen) koivuallergisilla henkilöillä. DM-101PX on DM-101:n formulaatio, joka on optimoitu aktiivisen lääkeaineen vapautumisen kontrolloimiseksi ihonalaispistoksen jälkeen.