Rekrytointi on saatu päätökseen Desentumin DM-101PX-koivuallergiarokotteen kliinisessä tutkimuksessa

marras 27, 2023

Uudenlaisia hypoallergeeneja allergioiden siedätyshoitoon kehittävä Desentum ilmoittaa, että tutkittavien henkilöiden rekrytointi on saatu onnistuneesti päätökseen ja kaikkien kohorttien annostelu on aloitettu DM-101-C-002-tutkimuksessa, jossa testataan koivuallergian nopeaan siedätyshoitoon tähtäävän DM-101PX:n turvallisuutta ja siedettävyyttä.

DM-101-C-002 on satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja lumekontrolloitu faasin I kliininen tutkimus, jolla testataan koivuallergian immunoterapeuttiseen hoitoon tarkoitetun DM-101PX:n turvallisuutta ja siedettävyyttä kolmella erilaisella, nousevalla annosteluohjelmalla. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään DM-101PX:n vaikutusta allergiaoireisiin altistamalla tutkittavat kontrolloidusti koivun siitepölylle. Kanadassa tehtävään tutkimukseen on nyt rekrytoitu 30 aikuista, koivuallergista henkilöä. Kolmannen eli viimeisen kohortin annostelu on aloitettu turvallisuuden seurantatoimikunnan hyväksynnän perusteella. Tutkimus on edennyt aikataulussa, ja se on tarkoitus viedä loppuun kevään 2024 aikana.

”Tutkittavien henkilöiden rekrytointi on kriittinen vaihe kliinisissä tutkimuksissa. Siksi olemme erityisen tyytyväisiä, että tämä etappi on saavutettu”, sanoo Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattila. ”Nyt kun riittävä määrä tutkittavia on rekrytoitu ja kaikki kohortit saatu käyntiin aikataulun mukaisesti, meillä on hyvät mahdollisuudet viedä tutkimus loppuun ennen ensi kevään siitepölykautta. Olemme osoittaneet prekliinisissä tutkimuksissa, että tällä ainutlaatuisella, lääkeaineen vapautumista hidastavalla DM-101-hypoallergeenin formulaatiolla on mahdollista vähentää huomattavasti allergisia reaktioita, jotka rajoittavat annoksen nostoa siedätyshoidossa. Kliinisessä DM-101-C-002-tutkimuksessa pyrimme osoittamaan, että tämä on mahdollista myös ihmisillä.”

Tietoa DM-101PX:stä

DM-101PX on koivuallergian immunoterapeuttiseen hoitoon tarkoitettu tutkimuslääke. Sen vaikuttava aine DM-101 on rekombinanttitekniikalla tuotettu koivun siitepölyn allergeeni, jota on muokattu allergeenisuuden vähentämiseksi säilyttäen samalla kuitenkin halutut immunologiset ominaisuudet. DM-101PX:llä on uudenlainen formulaatio, jonka koostumus on optimoitu tukemaan vaikuttavan aineen kontrolloitua vapautumista annostelun jälkeen. Annostelu tapahtuu ihon alle annettavana injektiona. Tuotteella tavoitellaan koivuallergian siedätyshoidon merkittävää tehostamista ja nopeuttamista.

Desentum Oy

Desentum on suomalainen, vuonna 2011 perustettu Teknologian tutkimuskeskus VTT:n spin-off-yritys, joka kehittää allergioiden hoitoon uudenlaisia immunoterapeuttisia menetelmiä. Ne perustuvat ihmisen oman immuunijärjestelmän uudelleenkouluttamiseen muokattuja hypoallergeeneja hyväksikäyttäen niin, että elimistö alkaa sietää allergeenejä.Desentumin tuotekehitys tähtää sekä siitepöly- että ruoka-aineallergioiden hoitoon.