DM-101:n ensimmäisen kliinisen tutkimuksen annostelu saatu päätökseen

touko 11, 2021

Kaikkien tutkimushenkilöiden annostelukäynnit on viety läpi koivuallergian hoitoon tarkoitetulla DM-101-allergiarokotteella tehtävässä ensimmäisessä kliinisessä tutkimuksessa. Viimeiset seurantakäynnit ovat toukokuussa 2021, ja tutkimuksen tulokset saadaan kesän jälkeen.

Tutkimus on satunnaistettu, plasebokontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jolla tutkitaan DM-101:n turvallisuutta ja immunogeenisuutta. Siinä  on mukana 27 tutkittavaa, ja se on käynnissä Turussa. Toteutuksesta vastaa Clinical Research Services Turku Oy (CRST Oy). Tutkittavat henkilöt ovat saaneet kahden kuukauden ajanjakson aikana enintään viisi annosta DM-101:tä tai lumevalmistetta ihonalaisina pistoksina. DM-101 on koivun siitepölyn allergeeni, jota on muokattu bioteknisin keinoin tavoitteena tehostaa koivuallergian siedätyshoitoa.

”Olemme erittäin iloisia, että tutkimus on edennyt annosteluvaiheen loppuun asti”, sanoo toimitusjohtaja Pekka Mattila. ”Annostelut tehtiin ennen koivun siitepölykauden alkua, ja jäljellä on enää osa seurantakäynneistä. Tämän vuoden myöhäinen kevät hyödytti meitä tässä asiassa. Olemme myös kiitollisia CRST Oy:lle heidän ponnisteluistaan vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja tutkimuksen toteuttamisessa koronaviruspandemian aiheuttamissa vaikeissa olosuhteissa.”

Tutkimus käynnistettiin vuoden 2020 alussa, mutta keskeytettiin tilapäisesti kevään 2020 koronavirustilanteen ja siitepölykauden vuoksi. Tutkimus käynnistettiin uudelleen loppusyksyllä 2020 ja lopulliset tulokset saadaan Q3/2021 aikana.