Desentum valmistautuu aloittamaan kliiniset tutkimukset ensimmäisellä allergiarokotteellaan

loka 5, 2017

Desentum on etenemässä koivuallergian hoitoon suunnatulla immunoterapeuttisella tuotteellaan, ns. allergiarokotteella, potilaskokeisiin lähikuukausina. Rokote on osoittautunut laboratoriokokeissa lupaavaksi. Seuraava vaihe on sen tehon ja turvallisuuden osoittaminen ihmisillä kliinisissä tutkimuksissa.

VTT:n spin-offina alkunsa saanut Desentum keräsi 2016 lopussa suomalaisilta ja ulkomaalaisilta sijoittajilta lähes kahden miljoonan euron rahoituksen, jonka turvin yritys on valmistellut koivuallergiaan suunnatun rokotteen kliinisiä tutkimuksia ja rokotteen tuotantoa puhdastiloissa. Rokotetta on tähän asti testattu laboratoriossa. Jotta se voisi tulevaisuudessa olla potilaiden saatavilla, se pitää viedä monivaiheisen kliinisen tutkimusohjelman läpi, jossa sen turvallisuus ja teho osoitetaan potilaskokeissa.

”Tavoitteena on käynnistää ensimmäisen vaiheen kliininen tutkimus ensi vuoden alkupuolella. Ensimmäinen tutkimus on allergiatestiä muistuttava ihopistokoe, jolla tutkitaan rokotteen toiminnan taustalla olevan hypoteesin toimivuutta ihmisellä. Tutkimukseen rekrytoidaan pieni joukko koivuallergisia potilaita ja muutamia terveitä koehenkilöitä”, kertoo Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattila

Desentumin allergiarokotteet perustuvat tunnettujen allergeenien muokkaamiseen geeniteknologisesti niin, että ne eivät aiheuttaisi allergiaoireita, vaan käynnistäisivät immuunijärjestelmässä allergialta suojaavien vasta-aineiden tuotannon.

”Siedätystä on käytetty jo vuosikymmeniä vaikeiden allergioiden hoitoon, mutta se on pitkä ja sitoutumista vaativa prosessi, ja hoidon aikana potilas kärsii allergiaoireista ennen kuin elimistö oppii sietämään allergeenia. Me haluamme tehostaa ja lyhentää hoitoa sekä tehdä siitä turvallisempaa ja potilasystävällisempää. Desentumin teknologia on ainutlaatuinen, ja olemme erittäin tyytyväisiä tähänastisiin tuloksiimme, jotka tukevat käsitystämme siitä, miten allergisen reaktion syntyyn voidaan vaikuttaa. Olemme erittäin toiveikkaita sen suhteen, että muokatut allergeenimme toimivat kliinisissä tutkimuksissa yhtä hyvin kuin laboratoriokokeissa”, Mattila sanoo.

Alkuvaiheen kliinisten tutkimusten rahoituksen turvaamiseksi Desentum käynnistää Kansalaisrahoituksen kanssa joukkorahoituskierroksen, joka jatkuu lokakuun ajan, ellei kierrosta ylimerkitä sitä ennen. Desentumin kierros avaa samalla Kansalaisrahoituksen uuden sähköisen alustan, jossa kohteeseen voi tutustua ja sijoittaa verkkopalvelun kautta.

Immunoterapia allergian hoidossa

Allergia on immuunijärjestelmän toimintahäiriö, jossa elimistö reagoi voimakkaasti harmittomaan ympäristön ainesosaan, kuten ruoka-aineeseen, siitepölyyn tai eläimen hilseeseen. Euroopassa jo yli 150 miljoonaa ihmistä kärsii jonkinasteisesta allergiasta ja määrä on nopeassa kasvussa. Allergiat heikentävät potilaiden elämänlaatua ja lisäävät terveydenhuollon kustannuksia sekä poissaoloja töistä tai koulusta.

Allergioita hoidetaan yleisimmin erilaisilla oireita lievittävillä lääkkeillä, kuten antihistamiineilla ja kortikosteroideilla. Immunoterapia sen sijaan vaikuttaa allergian mekanismiin siten, että elimistö alkaa sietää allergeenia paremmin ja lääkehoidon tarve vähenee. Nykyään käytössä olevaa immunoterapiaa nimitetäänkin siedätyshoidoksi. Se kestää tavallisesti muutaman vuoden ja toteutetaan joko pistoksina tai kielen alle laitettavina tabletteina tai tippoina. Uusilla, kehitteillä olevilla immunoterapeuttisilla menetelmillä pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan siedättymistä sekä parantamaan turvallisuutta ja tekemään hoidosta potilaille helpompaa.

Desentum Oy

Desentum on vuonna 2011 perustettu VTT:n spin-off-yritys, joka kehittää allergioiden hoitoon uudenlaisia immunoterapeuttisia menetelmiä. Ne perustuvat ihmisen oman immuunijärjestelmän uudelleenkouluttamiseen muokattuja hypoallergeeneja hyväksikäyttäen niin, että elimistö alkaa sietää allergeenejä. VTT sai vuonna 2013 EARTO:n innovaatiopalkinnon työstään menetelmän kehittämiseksi.

Kansalaisrahoitus Oy

Kansalaisrahoitus on vuonna 2012 perustettu yritys, joka tarjoaa yksityisille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa suomalaisiin kasvuyhtiöihin ja rahoitusta hakeville yrityksille nopean ja joustavan kanavan hankkia liiketoimintaansa uutta pääomaa. Kansalaisrahoitus on onnistunut kaikissa yli 30:ssä järjestämässään rahoituskierroksessa, joissa on kerätty yhteensä yli 50 miljoonaa euroa sijoituksia kasvuyhtiöihin.

Yhteystiedot:

Pekka Mattila, toimitusjohtaja

Desentum Oy

Puh. 0500-512934

info@desentum.fi

www.desentum.com

Terhi Vapola, toimitusjohtaja

Kansalaisrahoitus Oy

Puh. 040-8036407

info@kansalaisrahoitus.fi

www.kansalaisrahoitus.fi