Desentum on käynnistämässä kliiniset tutkimukset koivuallergiarokotteellaan

syys 17, 2019

Desentumin pisimmällä olevan tuotteen, koivuallergian hoitoon tarkoitetun DM-101-hypoallergeenin, ensimmäisen kliinisen tutkimuksen valmistelut ovat loppusuoralla.

DM-101 (rBet v 1 dm) on bioteknisesti muokattu koivun siitepölyn allergeeni, jonka avulla Desentum pyrkii nopeuttamaan ja helpottamaan koivuallergian immunoterapeuttista eli siedätyshoitoa huomattavasti nykyiseen, allergeeniuutteilla tehtävään siedätykseen verrattuna.

Kliinisellä tutkimuksella pyritään saamaan tietoa turvallisista annoksista ja DM-101:n aikaansaamasta immunologisesta vasteesta. Desentum on tuottanut DM-101:stä viranomaisvaatimukset täyttävän GMP-erän, joka on valmis käytettäväksi kliinisessä tutkimuksessa. Yritys on myös testannut DM-101:n turvallisuus- ja toksikologiakokeissa, joissa ei alustavan raportin perusteella havaittu mitään odottamattomia haittavaikutuksia. Kesällä 2019 Desentum jätti lääkeviranomaisille ja eettiselle toimikunnalle hakemuksen kliinisen tutkimusluvan ja tutkimuksen eettisen hyväksynnän saamiseksi. Kumpikaan taho ei nähnyt estettä tutkimuksen suorittamiselle, joten viranomaislausunnon mukaan kliinisen tutkimuksen voi aloittaa, kun lopullinen toksikologiaraportti on valmis. Tutkimuksen valmistelut ovat loppuvaiheessa. Desentumin tavoitteena on viedä tutkimus läpi ennen kevään siitepölykautta.

Syys-lokakuussa on käynnissä myös Desentumin joukkorahoitus, jonka järjestää Springvest Oy. Lisätietoja joukkorahoituksesta: Kohti maailmaa ilman allergioita