Desentum keräsi yleisöannissa 4 miljoonaa euroa

marras 1, 2019

Desentum on aloittamassa kliinistä tutkimusta immunoterapeuttisella hypoallergeenilla, jonka tavoite on lyhentää ja tehostaa koivuallergian siedätyshoitoa. Springvestin järjestämässä yleisöannissa yritys keräsi 4 miljoonaa euroa, jotka se aikoo käyttää kliinisten tutkimusten rahoittamiseen, uusien hypoallergeenien tuotekehitykseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n spin-off-yritys Desentum kehittää allergioiden hoitoon tarkoitettuja uudentyyppisiä immunoterapeuttisia hypoallergeeneja, ns. allergiarokotteita. Ne ovat bioteknisesti tuotettuja, muokattuja allergeeniproteiineja, joilla toivotaan voitavan tehostaa ja nopeuttaa allergian siedätyshoitoa merkittävästi. Pisimmällä on koivun siitepölyallergian hoitoon suunnattu DM-101 (rBet v 1 dm), joka on laboratoriossa tuottanut hyviä tuloksia allergeenisuutta ja immunogeenisuutta mittaavissa kokeissa, ja on nyt siirtymässä kliiniseen tutkimusvaiheeseen.

Kliinisissä tutkimuksissa uuden lääkeaineen turvallisuus ja teho osoitetaan vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Desentumin ensimmäisen kliinisen tutkimuksen päätavoite on DM-101:n turvallisuuden varmistaminen, mutta sen avulla kerätään tietoa myös hypoallergeenin aikaansaamasta immunologisesta vasteesta ja sopivasta annostuksesta seuraavaa kliinistä tutkimusta varten.

”Olemme jo parin vuoden ajan valmistelleet tutkimusta yhdessä alan kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa, ja kesällä haimme tarvittavat viranomaisluvat. Pian alkava tutkimus toteutetaan Suomessa, ja se pyritään viemään läpi ennen ensi kevään koivun siitepölykautta”, kertoo Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattila.

Rahoitusasemansa vahvistamiseksi Desentum käynnisti syyskuussa rahoituskierroksen, jonka toteutti sijoituspalveluyritys Springvest Oy. Yleisöanti merkittiin täyteen, mikä tarkoittaa Desentumille noin neljää miljoonaa euroa uutta pääomaa. Yritys aikoo käyttää pääosan varoista alkuvaiheen kliinisten kokeiden rahoittamiseen. Lisäksi varoilla rahoitetaan kehitteillä olevien uusien hypoallergeenien tutkimusta sekä toimintoja, jotka tähtäävät liiketoimintakumppanuuksien solmimiseen loppuvaiheen kliinisiä kokeita ja tuotteen markkinoille tuomista silmällä pitäen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä yleisöannin tulokseen. Nyt kerätty pääoma mahdollistaa sen, että voimme lähitulevaisuudessa keskittyä yrityksen päätavoitteeseen eli uuden allergian hoitomuodon testaamiseen ja tuomiseen markkinoille. Allergia koskettaa nykyään valtavaa joukkoa ihmisiä, joten uskon, että monilla sijoittajillakin on rahallisen tuotto-odotuksen lisäksi toive oman tai lähipiirin arkeen vaikuttavan terveysongelman mahdollisesta ratkaisusta”, sanoo Mattila ja jatkaa: ”Tämä on meidänkin tavoitteemme. Olemme aloittaneet koivuallergiasta, mutta Desentumin teknologialla on mahdollista tuottaa hypoallergeeneja myös muista allergeeneista. Meillä on jo kehitteillä vastaavia tuotteita mm. maapähkinä- heinä-, koira- ja hevosallergiaan.”

Immunoterapia allergian hoidossa

Allergia on yksi Euroopan yleisimmistä kroonisista sairauksista. Jo yli 150 miljoonaa eurooppalaista kärsii jonkinasteisesta allergiasta. Joka viidennellä potilaalla allergia on niin hankala, että vakava allerginen reaktio tai astmakohtaus on jatkuva uhka. European Academy of Allergy and Clinical immunology (EAACI) ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä allergia koskettaa jo puolta Euroopan väestöstä. Allergiat heikentävät potilaiden elämänlaatua ja lisäävät terveydenhuollon kustannuksia sekä poissaoloja töistä tai koulusta.

Allergioita hoidetaan yleisimmin erilaisilla oireita lievittävillä lääkkeillä, kuten antihistamiineilla ja kortikosteroideilla. Immunoterapia sen sijaan vaikuttaa allergian mekanismiin siten, että elimistö alkaa sietää allergeenia paremmin ja lääkehoidon tarve vähenee. Nykyään käytössä olevaa immunoterapiaa nimitetäänkin siedätyshoidoksi. Se kestää tavallisesti muutaman vuoden ja toteutetaan joko pistoksina tai kielen alle laitettavina tabletteina tai tippoina. Uusilla, kehitteillä olevilla immunoterapeuttisilla menetelmillä pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan siedättymistä sekä parantamaan turvallisuutta ja tekemään hoidosta potilaille helpompaa.

Desentum Oy

Desentum on vuonna 2011 perustettu VTT:n spin-off-yritys, joka kehittää allergioiden hoitoon uudenlaisia immunoterapeuttisia menetelmiä. Ne perustuvat ihmisen oman immuunijärjestelmän uudelleenkouluttamiseen muokattuja hypoallergeeneja hyväksikäyttäen niin, että elimistö alkaa sietää allergeenejä. VTT sai vuonna 2013 EARTO:n (European Association of Research and Technology Organisations) innovaatiopalkinnon työstään menetelmän kehittämiseksi. Vuonna 2018 Desentum sai EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta erittäin kilpaillun noin kahden miljoonan euron rahoituksen ensimmäisen kliinisen kokeen toteuttamista ja liiketoiminnan kehittämistä varten.

Springvest Oy

Springvest on vuonna 2012 perustettu sijoituspalveluyritys, joka yhdistää kiinnostavia kohteita etsivän sijoittajan ja pääomarahoitusratkaisua etsivän yrityksen. Springvest on järjestänyt tähän mennessä 51 joukkorahoituskierrosta, joiden kautta on kerätty 94 miljoonan euron edestä sijoituksia listaamattomiin kasvuyhtiöihin.

Yhteystiedot:

Pekka Mattila, toimitusjohtaja
Desentum Oy
Puh. 0500-512934
info@desentum.fi
www.desentum.fi

Päivi Malinen, toimitusjohtaja
Springvest Oy
Puh. 050-329 0846
info@springvest.fi
www.springvest.fi