Desentum keräsi 2,3 miljoonaa euroa allergiarokotteen testaamiseen

marras 29, 2017

Uudentyyppistä allergian immunoterapeuttista hoitoa kehittävä Desentum on etenemässä kliiniseen vaiheeseen ensimmäisellä, koivuallergian hoitoon suunnatulla tuotteellaan. Yritys keräsi Kansalaisrahoituksen järjestämässä osakeannissa noin 2,3 miljoonan euron rahoituksen. Kerätyillä varoilla tähdätään alkuvaiheen potilaskokeiden toteutukseen.

Desentumin taustalla olevat Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmät ovat jo kymmenen vuoden ajan tutkineet allergeenien ja IgE-vasta-aineiden vuorovaikutusta ja tehneet uraauurtavia havaintoja allergisen reaktion mekanismista. Näiden havaintojen pohjalta Desentum on kehittänyt allergioiden hoitoon tarkoitettuja uudentyyppisiä immunoterapeuttisia hypoallergeeneja, ns. allergiarokotteita, joilla pyritään allergian siedätyshoidon merkittävään lyhentämiseen ja helpottamiseen. Pisimmällä on koivun siitepölyallergian hoitoon suunnattu rBet v 1 dm –hypoallergeeni. Solumallissa sen on todettu aiheuttavan allergisesta reaktiosta kertovaa histamiinin vapautumista 100 kertaa vähemmän kuin luonnollinen allergeeni, ja allergisilla hiirillä se on saanut aikaan siedättymiselle tyypillisen immunologisen vasteen.

Seuraava vaihe on rokotteen testaaminen kliinisissä tutkimuksissa eli potilaskokeissa. Niissä uuden lääkkeen turvallisuus ja teho osoitetaan vapaaehtoisilla koehenkilöillä. Kliininen tutkimusohjelma on monivaiheinen, viranomaisvalvottu prosessi, jota ilman lääke ei voi saada myyntilupaa. Desentum aikoo aloittaa rBet v 1 dm:n kliiniset tutkimukset ensi vuonna. Tutkimusten suunnittelu on jo käynnissä. Rahoituksen turvaamiseksi yritys järjesti loka-marraskuussa Kansalaisrahoituksen kautta yleisölle suunnatun osakeannin, jossa kerättiin yhteensä noin 2,3 miljoonaa euroa. Desentum sai annissa 270 uutta osakasta.

”Sijoituksena Desentum on pitkäjänteinen riskisijoitus. Lääkekehitys on aikaa vievää, ja hyvistä prekliinisistä tuloksista huolimatta vasta potilaskokeet ratkaisevat, lunastaako tuote odotukset. Sijoituksella on kuitenkin riskin vastapainoksi suuri tuottomahdollisuus, mikäli potilaskokeet onnistuvat. On ollut hienoa huomata, kuinka monet sijoittajat ovat halunneet lähteä mukaan tässä vaiheessa. Rahallisen tuottomahdollisuuden lisäksi sijoituksella on myös yhteiskunnallista merkittävyyttä, koska allergia on iso ja alati kasvava ongelma, jonka hoitomahdollisuudet ovat nykyisellään rajalliset. Tehokkaalla allergian hoitokeinolla voitaisiin helpottaa miljoonien ihmisten elämää”, sanoo Desentumin toimitusjohtaja Pekka Mattila.

Desentumin teknologialla on mahdollista kehittää immunoterapeuttisia rokotteita periaatteessa mihin tahansa allergioihin. Kehitteillä onkin hypoallergeeneja esimerkiksi heinä-, koira- ja hevosallergian hoitoon. Jatkossa yritys aikoo tarttua myös kissa-, pujo- ja pähkinäallergiaan.

”Ensisijainen tavoitteemme on osoittaa 1–2 tuotekandidaatin teho ja turvallisuus alkuvaiheen kliinisissä tutkimuksissa ja solmia sen jälkeen yhteistyösopimus jonkin isomman toimijan kanssa, jolla on resurssit loppuvaiheen tutkimusten läpiviemiseen ja tuotteiden tuomiseen markkinoille. Nyt toteutetun annin turvin pääsemme etenemään tässä suunnitelmassa ensimmäisen rokotekandidaatin osalta. Aiomme myös rekrytoida kliinisen vaiheen valmistelussa ja toteutuksessa tarvittavaa lisähenkilöstöä ja edistää muiden hypoallergeenien tuotekehitystä”, kertoo toimitusjohtaja Mattila.

Tällä viikolla Desentum on mukana myös Slushin yhteydessä 30.11. järjestettävässä Life Science & Health Investor Lunch –tapahtumassa, joka tuo 20 valikoitua bio- ja terveysalan yritystä yhteen kansainvälisten sijoittajien kanssa.

Immunoterapia allergian hoidossa

Allergia on yksi Euroopan yleisimmistä kroonisista sairauksista. Jo yli 150 miljoonaa eurooppalaista kärsii jonkinasteisesta allergiasta. Joka viidennellä potilaalla allergia on niin hankala, että vakava allerginen reaktio tai astmakohtaus on jatkuva uhka. European Academy of Allergy and Clinical immunology (EAACI) ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä allergia koskettaa jo puolta Euroopan väestöstä. Allergiat heikentävät potilaiden elämänlaatua ja lisäävät terveydenhuollon kustannuksia sekä poissaoloja töistä tai koulusta.

Allergioita hoidetaan yleisimmin erilaisilla oireita lievittävillä lääkkeillä, kuten antihistamiineilla ja kortikosteroideilla. Immunoterapia sen sijaan vaikuttaa allergian mekanismiin siten, että elimistö alkaa sietää allergeenia paremmin ja lääkehoidon tarve vähenee. Nykyään käytössä olevaa immunoterapiaa nimitetäänkin siedätyshoidoksi. Se kestää tavallisesti muutaman vuoden ja toteutetaan joko pistoksina tai kielen alle laitettavina tabletteina tai tippoina. Uusilla, kehitteillä olevilla immunoterapeuttisilla menetelmillä pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan siedättymistä sekä parantamaan turvallisuutta ja tekemään hoidosta potilaille helpompaa.

Desentum Oy

Desentum on vuonna 2011 perustettu VTT:n spin-off-yritys, joka kehittää allergioiden hoitoon uudenlaisia immunoterapeuttisia menetelmiä. Ne perustuvat ihmisen oman immuunijärjestelmän uudelleenkouluttamiseen muokattuja hypoallergeeneja hyväksikäyttäen niin, että elimistö alkaa sietää allergeenejä. VTT sai vuonna 2013 EARTO:n innovaatiopalkinnon työstään menetelmän kehittämiseksi.

Kansalaisrahoitus Oy

Kansalaisrahoitus on vuonna 2012 perustettu yritys, joka tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa suomalaisiin kasvuyhtiöihin ja rahoitusta hakeville yrityksille nopean ja joustavan kanavan hankkia liiketoimintaansa uutta pääomaa. Kansalaisrahoitus on onnistunut kaikissa yli 30:ssä järjestämässään rahoituskierroksessa, joissa on kerätty yhteensä yli 50 miljoonaa euroa sijoituksia kasvuyhtiöihin.

Yhteystiedot:

Pekka Mattila, toimitusjohtaja
Desentum Oy
Puh. 0500-512934
info@desentum.fi
www.desentum.com

Terhi Vapola, toimitusjohtaja
Kansalaisrahoitus Oy
Puh. 040-8036407
info@kansalaisrahoitus.fi
www.kansalaisrahoitus.fi